HOME vietnamese Giới thiệu

Lời giới thiệu 인쇄

Lời chào!

 

Xin nhiệt liệt hoan nghênh các bạn cư dân mạng đã truy cập vào trang web của Trụ sở hỗ trợ đa văn hóa thành phố Ansan.

Xã hội mà chúng ta đang đối diện là xã hội đa văn hóa, hiện tại đang vượt qua sự khác biệt về màu da, tôn giáo và ngôn ngữ để bước vào môi trường hiện đại đòi hỏi sự bao dung và tôn trọng lẫn nhau.

 

Thành phố Ansan là khu vực tập trung nhiều người nước ngoài nhất trên toàn quốc, và là đô thị mang hơi thở văn hóa đặc trưng của các nước.

Người nước ngoài sinh sống tại Ansan đang đóng vai trò quan trọng trong xã hội khu vực và trong hiện trường làm việc của các doanh nghiệp.

 

Thành phố Ansan đang cung cấp các dịch vụ hành chính đa dạng như giáo dục tiếng Hàn, thông dịch, dịch vụ y tế và pháp luật, cung cấp thông tin cuộc sống, hoạt động thể dục văn hóa v.v... nhằm tạo hoàn cảnh sống ổn định cho người nước ngoài.

 

Trụ sở hỗ trợ đa văn hóa đang tạo nên môi trường sống tốt hơn cho người dân địa phương và người nước ngoài, mong muốn được trở thành không gian giao lưu thông hiểu nhau. Cùng với việc thực hành ý tưởng của thành phố Ansan, hy vọng có thể đóng góp cho xã hội đa văn hóa Hàn Quốc trở nên thành công.

 

 

Lee Chang Woo - Trưởng trụ sở hỗ trợ đa văn hóa thành phố Ansan